xdxiaoxin Show full post »
carlh
官窑,漂亮
Quote 0 0
cang777
画工确实好, 也謝謝知乎上考据文章, 恭喜楼主.
Quote 0 0
云淡风清
乾隆时期绿里比较浅,晚清深。浅见
Quote 0 0
Layala
跟一只铜胎画法郎。底是胭脂红,彩花款。 f9a05165-2efe-4b6e-b0f3-875f3c3767bb.jpg  9505324e-9320-40b4-8226-7c895cd97b28.jpg 
Quote 1 0
xdxiaoxin
好厉害 简直买一送一啊
Layala wrote:
跟一只铜胎画法郎。底是胭脂红,彩花款。 f9a05165-2efe-4b6e-b0f3-875f3c3767bb.jpg  9505324e-9320-40b4-8226-7c895cd97b28.jpg 
Quote 0 0